Dokumentacija potrebna za apliciranje za pomoć iz oblasti zdravstvene zaštite:

  1. Molba (opisno)
  2. Medicinska dokumentacija