Mission

 

Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba pojedinca, porodice ili zajednice kroz realizaciju raznih projekata fondacije.